Tidskrifter

Lotta Skoglund var tidigare chefredaktör för magasinet Vitalt Vetande om hälsa. Idag utvecklar hon nya TV-koncept, producerar webb-TV och skriver om hälsa och vetenskap för webb och tidskrifter.

tidskrifter1 tidskrifter2

Lottas områden har varit samhällsjournalistik och vetenskap och hon har inte släppt något av sina tre medier under åren.